2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı
2006 Yılı
2005 Yılı
       
               
14.12.2019


TC Resmi Gazete

Bugüne Özel
YENGEÇ İLE ANNESİ
Site içi Arama2019 Yılı Sirküler
2019 Yılı : 19-41 / Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmış , 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Eklenmiştir
 
2019 Yılı : 19-40 / 2020 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları
 
2019 Yılı : 19-39 / Elektronik Belge Uygulamalarına Geçiş Tarihleri Ve E-Defter Tutanlar İçin Yeni Berat Yükleme Tarihlerinde Değişiklik Yapılmıştır.
 
2019 Yılı : 19-38 / 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
 
2019 Yılı : 19-37 / 2019/08 Dönemine Ait verilemesi gereken KDV,Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreli 30.09.2019 Tarihine Uzatılmıştır
 
2019 Yılı : 19-36 / Kişisel Verilerin Korunması; Verbis’e Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
 
2019 Yılı : 19-35 / İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilip Bozdurulması Zorunluluğu 04.03.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
 
2019 Yılı : 19-34 / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 
2019 Yılı : 19-33 / Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.
 
2019 Yılı : 19-32 / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Tarihi 01.01.2020 Tarihine Uzatılmıştır
 
2019 Yılı : 19-31 / Düzensiz Göçle Mücadele İle İlgili Valilik Basın Açıklaması
 
2019 Yılı : 19-30 / 31 Temmuz Son Günü Sanayi Sicil Entegrasyonu
 
2019 Yılı : 19-29 / 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
 
2019 Yılı : 19-28 / 2019 Yılı Mali Tatil
 
2019 Yılı : 19-27 / Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere Ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında Bsmv Uygulanmıyor
 
2019 Yılı : 19-26 / Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir.
 
2019 Yılı : 19-25 / Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi
 
2019 Yılı : 19-24 / Vergi Levhası 31.05.2019 Tarihine Kadar Oluşturulacaktır
 
2019 Yılı : 19-27 / Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere Ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında Bsmv Uygulanmıyor
 
2019 Yılı : 19-23 / E-Deftar Beratları 06.05.2019 gün sonuna kadar uzatılmıştır
 
2019 Yılı : 19-22 / Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.​
 
2019 Yılı : 19-21 / Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetveli’ni 30.04.2019 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir
 
2019 Yılı : 19-20 / 2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
 
2019 Yılı : 19-19 / İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
 
2019 Yılı : 19-18 / 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
 
2019 Yılı : 19-17 / 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, Kdv, Damga, Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Değişmiştir.
 
2019 Yılı : 19-16 / 01.02.2019 İla 30.04.2019 Tarihleri Arasında İlave Alınan Sigortalıların Ücret Desteğinin Usul Ve Esasları
 
2019 Yılı : 19-15 / KDV İndiriminde Takvim Yılı Esasında Değişiklik ve Değersiz Alacaklarda KDV İndirimi Hakkında
 
2019 Yılı : 19-14 / İkinci El Araçlarda Kdv Oranına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
 
2019 Yılı : 19-13 / Kdv, Ötv Ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süreleri Uzatılmıştır
 
2019 Yılı : 19-12 / Yıllık Gelir Veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Hesaplanan Verginin % 5’inin İndirilmesi
 
2019 Yılı : 19-11 / İhracat Bedellerinin 6 Ay İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesine İlişkin Tebliğin Uygulama Süresi 6 Ay Daha Uzatıldı.
 
2019 Yılı : 19-10 / 2018 Yılı En Düşük Bildirim Yapılan Aydaki Sigortalı Sayısına İlaveten 01.02.2019 İla 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır
 
2019 Yılı : 19-09 / Poşet Beyannamesinin Verilme Ve Ödeme Tarihleri DEĞİŞTİ. Basılı Kitap Ve Süreli Yayınlarda Kdv KALDIRILDI.
 
2019 Yılı : 19-08 / Poşet Ücreti Ve Geri Kazanım Katkı Payı
 
2019 Yılı : 19-07 / ÖNEMLİ DUYURU..! Ulusal Elektronik Tebligat Sistem
 
2019 Yılı : 19-06 / KDV,Muhtasar,ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
 
2019 Yılı : 19-05 / Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2019’a Kadar Yaptırılması Gerekiyor
 
2019 Yılı : 19-04 / 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Bazı Değişiklikler
 
2019 Yılı : 19-03 / 2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
 
2019 Yılı : 19-02 / Elektronik Tebligata İlişkin Ptt Duyurusu
 
2019 Yılı : 19-01 / 2019 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had , Tutar Ve KDV oranlarında Yapılan Değişiklikler
 


2018 Yılı Sirküler
2018 Yılı : 18-59 / 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Önemli Duyuru
 
2018 Yılı : 18-58 / 2019 Yılı Asgari Ücret Rakamı
 
2018 Yılı : 18-57 / İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere Veya Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirildi. / E-Gazete, E Kitap, E-Dergi Satışları İçin Kdv Oranı 01.01.2019’dan İtibaren %18 Olarak Uygulanacak.​
 
2018 Yılı : 18-56 / Tüzel Kişiler’e Resmi Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır. Tüzel Kişiler 31.01.2019 Tarihine Kadar Ptt’ye Müracaat Ederek Sisteme Kayıt Olacaktır.
 
2018 Yılı : 18-55 / 2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında.
 
2018 Yılı : 18-54 / SGK’ya Olan Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getiren Borçlu İşverenlere Borçlarını Yİ-ÜFE Oranıyla Tecil Ve Taksitlendirme İmkanı Getirildi
 
2018 Yılı : 18-53 / 2019 Yılında E-Fatura, E-Defter Ve E-Arşiv Uygulamalarına Başlama Tarihleri
 
2018 Yılı : 18-52 / Türk Parasına Dönüştürülecek Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında
 
2018 Yılı : 18-51 / İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesi
 
2018 Yılı : 18-50 / Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Yeni Tebliğ Düzenlemesi
 
2018 Yılı : 18-49 / SGK Prim Teşviklerinden Yararlanma Konusunda Hatırlatma
 
2018 Yılı : 18-48 / Bazı Mal Teslimlerinde Kdv, Ötv ve Tapu Harcında 31/12018 Tarihi’ne Kadar İndirim Yapıldı
 
2018 Yılı : 18-47 / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.07.2019 Tarihine , (Ökc) Günlük (Z) Raporlarının Bildirim Süresi 01.01.2019 Tarihine Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-46 / 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
 
2018 Yılı : 18-45 / Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli İşlemler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 
2018 Yılı : 18-44 / Dövizli İşlem Yasğına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır
 
2018 Yılı : 18-43 / 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların (Matrah Artırımı Dahil) Peşin Ödeme Veya 1. Taksit’i Ödeme Süresi 15.10.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
 
2018 Yılı : 18-42 / Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik
 
2018 Yılı : 18-41 / Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmıştır
 
2018 Yılı : 18-40 / Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması
 
2018 Yılı : 18-39 / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 
2018 Yılı : 18-38 / Altı Ay Uygulanmak Üzere İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ ye Getirilme Ve %80 ‘nin Bankaya Bozdurma Zorunluluğu Getirilmiştir
 
2018 Yılı : 18-37 / Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Hakkında Önemli Hatırlatma
 
2018 Yılı : 18-36 / Temmuz 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-35 / Mali Tatil Sebebiyle Uzayan ve bildirge beyanname verme süreleri hakkında
 
2018 Yılı : 18-34 / 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar , Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarında Değişiklik , 1 Temmuz 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı
 
2018 Yılı : 18-33 / Asgari Ücret Desteği ,Yeni İşe Alınan Sigortalılar İçin SGK Prim Desteği , İlave İstihdama Sağlanacak Gelir Vergisi Desteği
 
2018 Yılı : 18-32 / Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olma Zorunluluk Hadleri
 
2018 Yılı : 18-31 / Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi,İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet sitesinde sürekli olarak yayımlanır.
 
2018 Yılı : 18-30 / Asgari Ücret Desteği , Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi (%5) İndirimi Hakkının Mahsubu
 
2018 Yılı : 18-27 / Araç Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi.
 
2018 Yılı : 18-26 / Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
2018 Yılı : 18-25 / İlave AGİ Uygulamasına İlişkin Hususlar
 
2018 Yılı : 18-24 / Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir.
 
2018 Yılı : 18-29 / Mali Tatil 03-20 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır
 
2018 Yılı : 18-28 / Mayıs 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-23 / Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gereken (fatura,gider pusulası,müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzu) Belgelerin Zorunlu Hallerde Kağıt Olarak Düzenlenmesi
 
2018 Yılı : 18-22 / Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulaması
 
2018 Yılı : 18-21 / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Tarihi 01.10.2018 Tarihine Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-20 / Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Güncellenmiştir
 
2018 Yılı : 18-19 / SGK Teşvik Primlerinden Geriye Doğru (2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin) Yararlanacakların Nasıl Başvuru Yapacaklarına İlişkin SGK Tarafından Yapılan Duyuru
 
2018 Yılı : 18-18 / Şubat 2018 Dönemine İlişkin E-Berat Yükleme Süresi 08 Haziran 2018 Tarihine Uzatıldı
 
2018 Yılı : 18-17 / Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-16 / 2018- 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-15 / Tapu Harcı ve KDV Oranlarında Değişiklik, Amortisman Sürelerinde İndirim, KDV'den İstisna Makine Teçhizat Teslimleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır
 
2018 Yılı : 18-14 / 2018 yılı 1. Dönem Geçici Vergi uygulamasında kullanılacak 31.03.2018 tarihli bazı döviz kurları ile Euro dönüşüm kurları aşağıda belirtilmiştir
 
2018 Yılı : 18-13 / Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-12 / 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-11 / 7104 Sayılı Vergi Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
 
2018 Yılı : 18-10 / 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve Ekleri
 
2018 Yılı : 18-09 / 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamler e Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Yapılan 5510 Sayılı SGK Uygulamaları Değişiklikleri
 
2018 Yılı : 18-08 / 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamler e Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Yapılan Vergi Uygulamaları Değişiklikleri
 
2018 Yılı : 18-07 / 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-06 / 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler
 
2018 Yılı : 18-05 / 2017- 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-04 / 2017 yılı 4. Dönem Geçici Vergi uygulamasında kullanılacak 31.12.2017 tarihli bazı döviz kurları ile Euro dönüşüm kurları aşağıda belirtilmiştir
 
2018 Yılı : 18-03 / Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk ve Aile Yardımlarında SGK ve GV İstisnası
 
2018 Yılı : 18-02 / E Defter Beratlarının Görüntülenmesi Hakkında Duyuru
 
2018 Yılı : 18-01 / 2018 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarlarda Tarife Değişiklikleri Yapılmıştır
 
Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 07.02.2014 tarihli ve 14-03 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 07.02.2014 tarihli ve 14-02 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 07.02.2014 tarihli ve 14-01 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 05.12.2013 tarihli ve 13-39 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 04.12.2013 tarihli ve 13-38 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 04.12.2013 tarihli ve 13-37 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 04.12.2013 tarihli ve 13-36 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 28.11.2013 tarihli ve 13-35 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 28.11.2013 tarihli ve 13-34 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 28.10.2013 tarihli ve 13-33 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
2019 Vergi Takvimi

Google'da Arama
Copyright © 2007 Beta YMM
Güncelleme