2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı
2006 Yılı
2005 Yılı
       
               
29.9.2020


TC Resmi Gazete

Bugüne Özel
YENGEÇ İLE ANNESİ
Site içi Arama

2020 Yılı Sirküler
2020 Yılı : 20-69 / 07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MPHB de Bildirimleri
 
2020 Yılı : 20-68 / Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı
 
2020 Yılı : 20-67 / Kısa Çalışmadan ve Nakdi Ücret Desteğinden Normal Çalışmaya Dönülmesi Halinde SGK Prim Desteği
 
2020 Yılı : 20-66 / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Hakkında
 
2020 Yılı : 20-65 / Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Ve Gelir/Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar İndirilmiştir.
 
2020 Yılı : 20-64 / Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İş Ve Hizmet Sözleşmelerinin Fesih Yasağı Süreleri Uzatılmıştır.
 
2020 Yılı : 20-63 / 7252 Sayılı Kanun İle İstihtama İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapıldı
 
2020 Yılı : 20-62 / 2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
 
2020 Yılı : 20-61 / 50’den Az Çalışanı olan Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü
 
2020 Yılı : 20-60 / Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Usul ve Esaslarında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.
 
2020 Yılı : 20-59 / Mücbir Sebep Hali ve KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında
 
2020 Yılı : 20-58 / VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatıldı.
 
2020 Yılı : 20-57 / Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Vekalet Ücreti Ödemelerinde Belge Düzeni
 
2020 Yılı : 20-56 / Kısa Çalışma Ödeneği , Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süreleri Uzatıldı
 
2020 Yılı : 20-55 / E-İrsaliyeye Geçiş Süreci Hakkında
 
2020 Yılı : 20-54 / Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarında Değişiklik
 
2020 Yılı : 20-53 / (2020/1) Sayılı İthalat Genelgesi
 
2020 Yılı : 20-52 / 2019 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30 Haziran 2020
 
2020 Yılı : 20-51 / ÖNEMLİ HATIRLATMA Binek Otomobillere İlişkin Gider ve Amortisman Kısıtlaması
 
2020 Yılı : 20-50 / 2020 1.Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır (28.05.2020)
 
2020 Yılı : 20-49 / 2020 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
 
2020 Yılı : 20-48 / Mücbir Sebep Döneminde Kdv İade Uygulaması
 
2020 Yılı : 20-47 / E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu
 
2020 Yılı : 20-46 / Ek1- Ücretsiz izin bildirimi
 
2020 Yılı : 20-46 / Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul Ve Esasları
 
2020 Yılı : 20-45 / Hatırlatma SGK Prim Ödeme Ertelemesi Hakkında
 
2020 Yılı : 20-44 / 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
 
2020 Yılı : 20-43 / Hatırlatma " Beyanname ve Bildirge Süreleri"
 
2020 Yılı : 20-42 / Aralık 2019 ve Ocak 2020 Dönemlerine Ait e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süreleri Uzatılmıştır
 
2020 Yılı : 20-41 / Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik 7244 Sayılı Kanun Yayımlandı
 
2020 Yılı : 20-40 / Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerine Dair Duyuru
 
2020 Yılı : 20-39 / 2019 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı
 
2020 Yılı : 20-38 / Kısa Çalışma Döneminde Bordro Hesaplamaları ve E-Bildirge Örnekleri
 
2020 Yılı : 20-37 / Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Pilot İller Hariç 01.07.2020 Tarihine Ertelendi
 
2020 Yılı : 20-36 / Mücbir Sebep Kapsamında SGK Primlerinin Ertelenmesine İlişkin SGK Yazısı Yayınlandı
 
2020 Yılı : 20-35 / 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantılarındaki Nakit Kar Payı Dağıtımı
 
2020 Yılı : 20-34 / İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Uzatılmıştır
 
2020 Yılı : 20-33 / Korona Virüs (Covid-19) Tedbirlerinden Etkilenen Mükelleflere Sağlanan İmkanlara İlişkin Özet Tablo
 
2020 Yılı : 20-32 / Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.
 
2020 Yılı : 20-31 / Korona Virüse Karşı Alınan Önlemler Paketi-7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
 
2020 Yılı : 20-30 / Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Yaparken Bilinmesi Gereken Hususlar
 
2020 Yılı : 20-29 / Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu
 
2020 Yılı : 20-28 / Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası
 
2020 Yılı : 20-27 / Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular
 
2020 Yılı : 20-26 / Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı
 
2020 Yılı : 20-25 / 2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu
 
2020 Yılı : 20-24 / Vergi Beyanname Ve Bildirimleri’nin Ertelenmesi İle İlgili Açıklama (Mücbir Neden Uygulaması)
 
2020 Yılı : 20-23 / Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru
 
2020 Yılı : 20-22 / Sgk’ya Ödenecek Olan 2020/Nisan, Mayıs Ve Haziran Aylarına Ait Sigorta Primleri 6’şar Ay Ertelendi
 
2020 Yılı : 20-21 / Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
 
2020 Yılı : 20-20 / e-GKS-Basvuru Formu
 
2020 Yılı : 20-20 / Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama Ve Elektronik Ortamda Genel kurul Toplantıları
 
2020 Yılı : 20-19 / Gekap Beyannamesi 2020 Yılında 6 Aylık Verilecek
 
2020 Yılı : 20-18 / Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Listesi
 
2020 Yılı : 20-18 / Kısa Çalışma Ödeneği Talep Formu
 
2020 Yılı : 20-18 / Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru
 
2020 Yılı : 20-17 / Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama
 
2020 Yılı : 20-16 / Corona Virüs Veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir
 
2020 Yılı : 20-15 / Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 30 Nisan 2020 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
 
2020 Yılı : 20-14 / Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5 Vergi indirimi
 
2020 Yılı : 20-13 / Ötv İadelerinde “Özel Teminat Sertifikası” Uygulaması Getirildi
 
2020 Yılı : 20-12 / Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı
 
2020 Yılı : 20-11 / Bazı Teslimlerde Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Değişti
 
2020 Yılı : 20-10 / Gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi 30.03.2020 Tarihine Uzatıldı
 
2020 Yılı : 20-09 / İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı
 
2020 Yılı : 20-08 / Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelendi
 
2020 Yılı : 20-07 / Erteleme "Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi 01.03.2020’ye Ertelenmiştir."
 
2020 Yılı : 20-06 / Hatırlatma "Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması"
 
2020 Yılı : 20-02 / Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
 
2020 Yılı : 20-05 / e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru
 
2020 Yılı : 20-04 / 2019 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
 
2020 Yılı : 20-03 / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili VUK. 122 Nolu Sirküler Yayınlamlanmıştır
 
2020 Yılı : 20-01 / İhracat Bedellerinin % 80’inin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı.
 2020 Vergi Takvimi

Google'da Arama
Copyright © 2007 Beta YMM
Güncelleme