BİZE ULAŞIN 0216 545 18 22 (PBX)
ANA SAYFA   |   HAKKIMIZDA   |   HİZMETLER   |   PRATİK BİLGİLER   |   SİRKÜLER   |   FAYDALI LİNKLER   |   VERGİ DAİRELERİ   |   İLETİŞİM
 
VERGİ TAKVİMİ
 

PRATİK BİLGİLER
. 2021 Yılı Toplu Mevzuat
. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda Yer Alan İdari Para Cezaları
. 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları
. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları
. Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler)
. Amortismanlar
. Binek Otomobil Kiralanma/Satın Alma Gider Kısıtlaması ve Amortisman


RESMİ GAZETE

  MEVZUAT
- SGK Genel Yazı "3/5/2021 tarihli 24641420 sayılı SGK Genel Yazısı "Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirk. yeni ortak ekleme işlemlerinin elektronik ortamda gönderilmesi"" ( 10.05.2021 )
- SGK Genelgesi "06/05/2021 tarihli 2021/16 sayılı SGK Genelgesi "5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrası"" ( 10.05.2021 )
- SGK Genel Yazı "Tüzel Özel İşyerlerinde Tescil Bilgilerinin MERSİS Sisteminden Alınması" ( 7.05.2021 )
- Resmi Gazete "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ( 6.05.2021 )
- SGK Genel Yazı "Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup" ( 6.05.2021 )
- M.B. Duyurusu "E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu" ( 4.05.2021 )
- M.B. Duyurusu "İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı" ( 4.05.2021 )
- Maliye Bakanlığı Sirküleri "VUK Sirküleri/134 "2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatılmıştır..."" ( 3.05.2021 )
- SGK Genelgesi "SGK Genelgesi 2021/14 "4447 sayılı Kanunun Geçici 30`uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği"" ( 3.05.2021 )
- SGK Genel Yazı "17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları" ( 1.05.2021 )
- Resmi Gazete "Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929)" ( 30.04.2021 )
- Resmi Gazete "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)" ( 30.04.2021 )
- Resmi Gazete "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)" ( 30.04.2021 )
- Resmi Gazete "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)" ( 30.04.2021 )
- Resmi Gazete "7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ( 30.04.2021 )
- Resmi Gazete "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)" ( 30.04.2021 )
- Resmi Gazete "7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ( 30.04.2021 )
- SGK Duyurusu "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Süresinde Sigorta Primlerinin ve Yapılandırma Taksitlerinin Ödenmesi Hakkında Duyuru" ( 29.04.2021 )
- Genel Yazı "İçişleri Bakanlığı - Görev Belgesi Düzenlenmesi" ( 29.04.2021 )
- M.B. Duyurusu "Kurumlar Vergisi Ödemeleri İçin 30 Nisan 2021 Cuma Günü Vergi Mükellefleri Borçlarını Ödeyebilmeleri Amacıyla Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Tutulacaktır." ( 29.04.2021 )
 
 
Beta Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres: Altunizade Mahallesi Okul Sokak Altunizade Sitesi
D Blok Daire:13 Üsküdar / İSTANBUL

Tel: 0216 545 18 22 (PBX)
Faks: 0216 545 18 20
e-mail : beta@betaymm.com